Деница Вълканова

Деница Вълканова

Деница Вълканова завършва Стопанско управление в СУ и “Икономика и управление на иновациите и технологиите” в Италия. Има опит като учител по английски език в среден и горен курс. Има опит в дизайна и имплементацията на обучителни програми. Деница активно участва в дизайна на летния институт на Teach for Slovakia по подхода “Преподавай като лидер” и се занимава с коучинг и менторство на учители и координатори в програмата по време на летния институт. Преди това се занимава с оценка на въздействието в “Заедно в час”, където работи върху проект, свързан с развиването на ключови умения у учениците през различни учебни предмети.