Какво споделят за нас

Ето какво се случи на една от общите за всички в 19-то училище срещи – учители, деца, родители, партньори.