Какво правим

Процеси

 • създаване на споделена визия, мисия и ценности
 • изграждане на общност от деца, учители, родители, местни жители и партньори
 • подпомагане в стратегическото планиране на основата на създадената визия
 • създаване на необходимите за функционирането на организацията вътрешни системи и процеси
 • анализ и препоръки за изграждане на мрежа от външни партньори

Работилници

 • организиране и провеждане на работни срещи (екипни, с външни партньори или смесени)

Обучения

 • Ако нямаш план за учениците, те непременно имат план за теб (целеполагане, обратно планиране и планиране на раздел и урок)
 • Дисциплината ≠ послушание + тишина (управление на класната стая)
 • Кога и как да си затваряме устата в клас? (самоорганизираща се среда за учене)
 • Училището – учеща се организация (изграждане на култура на развитие)
 • Индивидуален план за всеки в класната стая – мисията възможна (как можем да работим ефективно с всяко дете)
 • Открийте десетте прилики (как да създаваме и разработваме междупредметни връзки)
 • Системно мислене за ученици и учители (как е свързано всичко около нас)
 • Как да подчиним технологиите на ученето, а не ученето на технологиите (eлектронното съдържание – начин на употреба)
 • Как да разберем колко знаят учениците без да правим тестове (разнообразни подходи за оценяване).