Какво правим

 • Процеси
  • създаване на споделена визия, мисия и ценности
  • изграждане на общност от деца, учители, родители, местни жители и партньори
  • подпомагане в стратегическото планиране на основата на създадената визия
  • създаване на необходимите за функционирането на организацията вътрешни системи и процеси
  • анализ и препоръки за изграждане на мрежа от външни партньори
 • Работилници
  • организиране и провеждане на работни срещи (екипни, с външни партньори или смесени)
 • Обучения
  • Ако нямаш план за учениците, те непременно имат план за теб (целеполагане, обратно планиране и планиране на раздел и урок)
  • Дисциплината ≠ послушание + тишина (управление на класната стая)
  • Кога и как да си затваряме устата в клас? (самоорганизираща се среда за учене)
  • Училището – учеща се организация (изграждане на култура на развитие)
  • Индивидуален план за всеки в класната стая – мисията възможна (как можем да работим ефективно с всяко дете)
  • Открийте десетте прилики (как да създаваме и разработваме междупредметни връзки)
  • Системно мислене за ученици и учители (как е свързано всичко около нас)
  • Как да подчиним технологиите на ученето, а не ученето на технологиите (eлектронното съдържание – начин на употреба)
  • Как да разберем колко знаят учениците без да правим тестове (разнообразни подходи за оценяване).