Как променяме

Ние вярваме, че образованието в България може да бъде на световно ниво. Работим за свободно, достъпно за всички образование, според нуждите на децата, учителите и родителите, което отчита особеностите на учене, новостите в образователните методи и модели и възможностите на новите технологии.

Създаваме обогатяващи отношения между учители, деца и родители с цел пълноценно и хармонично развитие на всички нива.