Какви въпроси да зададем?

Тук ви предлагаме някои примерни въпроси, които са използвани вече при самоорганизирано учене и към които децата са проявили интерес:

Какво представлява времето?

Какво в живота сега е различно в сравнение с времето, когато родителите ми са били млади?

Как технологията подобрява живота ни?

Как би изглеждал живота на Марс ако откриете такъв?

Защо хората не могат да дишат под вода?

Как изваждането и свързано със събирането?

Какво е награда?

Какви са моите социални отговорности?

Как е изглеждала България преди 10 години?

Как книгите се отразяват на развитието на децата?

Защо някои хора спестяват пари?

Какво е демокрация?

Как можем да сме сигурни, че едно число е по-голямо или по-малко от друго число?

Как водата променя облика на Земята?

Какви стратегии можем да използваме, за да решаваме проблеми?

Правилата различни ли са в различните държави?

Как се движат автомобилите?

Какви нови  професии ще има след 10 години?

Какво ще стане ако добавим или премахнем едно живо същество от една екосистема?

Какво ще се случи, когато изчерпаме ресурсите на планетата?

Има ли истина в измислицата?