Ресурси за SOLE

На тази страница можете да откриете ресурси, които да ви помогнат да разберете по-добре какво е SOLE, как точно работи и как да го приложите във вашето училище.

Видео материали с български субтитри:

Видео материали на английски език: