Самоорганизирано учене (SOLE)

Средата за самоорганизирано учене („Self-organised learning environment“) е място, където децата имат свобода сами да търсят отговори на голям и значим за тях въпрос и сами ръководят своето учене, работейки заедно, ползвайки интернет и друг софтуер и поемайки в посоката, в която ги отведе техният собствен интерес и вродена любознателност.