Екип

Милена Ленева | milena@tempo.education

Милена е завършила физика и математика и е магистър по когнитивна наука от НБУ. Сертифициран сугестопедагог от д-р Лозанов и Ванина Бодурова. Сред основателите е на читалище „Бъдеще сега 2006“, станало известно с образователните си програми и пионерската си работа в сферата на неформалното обучение. През 2014 става съучредител на фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“. За период от 3 години отговаря за обучението на учителите от „Заедно в час“. Съучредител и изпълнителен директор на фондация „Темпо“.

Милена вярва в разнообразието и холистичния подход към образованието, където всичко е свързано. Смята, че разбирането за образование трябва да се разшири и да излезе от ограничените модели, в които работим в момента в България.

Теодор Василев | teodor@tempo.education

Теодор се дипломира с етнология, антропология и културен туризъм в СУ. През 2011 г. се обучава при проф. д-р Георги Лозанов и Ванина Бодурова като сугестопедагог и това се превръща в една от мисиите на живота му.

Теодор е образователен експерт и иноватор с повече от 10 години опит във и извън образователната система, баща на 2 деца, сериен предприемач, пълен с идеи и проекти, с които трансформира средата около себе си. В портфолиото си Теодор има учителска практика по история, социална работа, фасилитиране на общностни процеси, тренерска работа и др. В момента се занимава с разработване на алтернативни образователни модели, обучение на учители и преподаватели, понякога преподава в Софийски университет като гост лектор в специалността “Неформално образование”. Теодор е един от вдъхновителите и главни действащи лица в проекта “Училище сред природата” на читалище “Бъдеще сега 2006”, село Гудевица, в Национален младежки форум, във фондация “Международна награда на херцога на Единбург – България” и във Велофайтон.

Деница Вълканова | denitsa@tempo.education

Деница Вълканова завършва Стопанско управление в СУ и “Икономика и управление на иновациите и технологиите” в Италия. Има опит като учител по английски език в среден и горен курс. Има опит в дизайна и имплементацията на обучителни програми. Деница активно участва в дизайна на летния институт на Teach for Slovakia по подхода “Преподавай като лидер” и се занимава с коучинг и менторство на учители и координатори в програмата по време на летния институт. Преди това се занимава с оценка на въздействието в “Заедно в час”, където работи върху проект, свързан с развиването на ключови умения у учениците през различни учебни предмети.

Марта Златева | marta@tempo.education

Марта завършва социология в СУ “Св. Климент Охридски”. С времето интересите й се свързват все повече с маркетинга и рекламата и 11 години работи като връзка с клиенти в международни и локални рекламни агенции.

С раждането на сина й, Марта все повече започва да си задава въпроси, свързани с възпитанието и образованието на децата. Това я отвежда до напускане на сферата на рекламата и започване на работа в “Заедно в час”, където работи с учителите, които завършват програмата за развитието на лидерските им умения и кариерната им ориентация.

Марта вярва, че промяната в образованието е отговорът на въпроса как можем да постигнем позитивна промяна по принцип и затова упорито работи в тази посока.