Мисия, визия и ценности

Мисия

Вдъхновява, насърчава и развива разбиране, осъзнатост и иновации в българското образование.

Визия

Общество, което цени ученето  във всяка форма и на всяка възраст и в което образованието дава свобода на избор. Общество, в което всеки има силата да решава воден не от страх, а от любов.

Ценности

  • Свобода и отговорност – свободни сме в избора си и носим отгвоорност за последствията
  • Автентичност – верни сме на себе си в действията и решенията си. Открити сме пред себе си и един друг.
  • Хармония – работата и животът са в хармония.
  • Постоянно развитие – Гъвкави сме и целенасочено интегрираме опита си. Ценим процеса на промяна. Учим се, споделяме знания, изследваме, както индивидуално, така и в екип. Намираме нови възможности.
  • Уважение – ценим различното мнение и предизвикателството. Осъзнато и открито поставяме личните си граници.
  • Смелост и проактивност – търсим интересни предизвикателства. Правим първата стъпка, вместо да чакаме. СМело изказваме и отстояваме мнението си. Когато кажем „не“ на нещо, предлагаме алтернатива.
  • Убеденост във възможностите – вярваме, че всичко е възможно. Разкриваме потенциала в себе си, хората и организациите, с които работим.