Мисия, визия и ценности

Визия

Общество, което цени ученето  във всяка форма и на всяка възраст и в което образованието дава свобода на избор. Общество, в което всеки има силата да решава воден не от страх, а от любов.

Мисия

Вдъхновява, насърчава и развива разбиране, осъзнатост и иновации в българското образование.

Ценности