Марта Златева

Марта Златева

Марта завършва социология в СУ “Св. Климент Охридски”. С времето интересите й се свързват все повече с маркетинга и рекламата и 11 години работи като връзка с клиенти в международни и локални рекламни агенции.

С раждането на сина й, Марта все повече започва да си задава въпроси, свързани с възпитанието и образованието на децата. Това я отвежда до напускане на сферата на рекламата и започване на работа в “Заедно в час”, където работи с учителите, които завършват програмата за развитието на лидерските им умения и кариерната им ориентация.

Марта вярва, че промяната в образованието е отговорът на въпроса как можем да постигнем позитивна промяна по принцип и затова упорито работи в тази посока.