Модел за устойчиво училищно развитие

С финансовата подкрепа на Фондация „Оук“, Темпо реализира проект „Разработване на модел за училищно развитие“ в партньорство със столичното 19. СОУ „Елин Пелин“. Целта на проекта е създаването и прилагането на холистичен модел за консултиране на училища, което пряко да доведе до подобряване на учебния процес, средата и културата и до ускоряване на ученето на всеки ученик.

Чрез поредица от наблюдения, анкети и интервюта в 19. СОУ, Темпо разработи модел, с който да подпомага училищата: да ръководят процесите, а не да ги следват; да имат ясна визия и стратегия за развитие; да създадат подкрепяща и приобщаваща среда за всички ученици; да имат мотивиран училищен екип с положителни нагласи и подходяща квалификация; да се развиват без финансов риск и адекватно да отговарят на нуждите и потребностите на общността.

Моделът включва механизми за устойчивост и проследяване на напредъка на училищата и позволява широко разпространение на добрите практики и натрупания опит.

На 04 декември 2015 ще представим публично резултатите от „Разработване на модел за училищно развитие“ и ще отпразнуваме една година от учредяването на Фондация Темпо, която вдъхновява, насърчава и развива иновации в образованието.