Новите учители

С този проект имаме за цел да развием и тестваме обучителна програма за личностното и професионално развитие на българските учители. Програмата ще бъде подходяща както за бъдещи учители, така и за учители с опит. Чрез нея бъдещите учители ще имат възможността да изследват своята мотивация да преподават, наред с вярванията си защо това е важно. В следствие от участието си всички участници в програмата ще получат богат набор от инструменти за себеизследване и развитие.
По-конкретно:
  1. Програмата ще осигури наличието на осъзнати, емоционално стабилни и мотивирани учители, които са ключ към създаването на безопасни пространства, където учениците могат да бъдат креативни, а не деструктивни.
  2. Програмата ще подготви учители, които са наясно, че служат като пример за своите ученици, и ще им даде инструменти, за да управляват своето влияние и да служат за благосъстоянието и развитието на своите ученици.
  3. Програмата ще помогне на учителите да създават подкрепяща и хармонична атмософера в класната стая, която окуражава учениците да развиват своите увереност, креативност и умения за учене и която ще направи насилието и борбите за власт в класната стая безсмислени и редки.
План на проекта:
  • Провеждане на изследване на съществуващите пратики за личностното и професионалното развитие на учители
  • Създаване на обучителна програма и механизми за професионална подкрепа на учителите
  • Тестване на елементи от обучителната програма с учители