Предприемаческа игра

Създаваме бъдещето, в което ще живеем, юли 2018 г.