Игра за световен Мир

Играта за световен мир е реалистична политическа симулация, даваща възможност на участниците да изследват свързаността на световната общност през призмата на икономически, социални и екологични кризи, в контекста на надвиснала военна опасност. Целта на играта е всяка страна да излезе от опасните ситуации и да се постигне глобален просперитет с най-малко военна намеса. Или иначе казано да спасим света и бюджетите ни да са на плюс.

Играта за световен мир помага да:
• се научим да живеем комфортно в непознато
• развием критическо мислене
• използваме своята креативност
• работим в екип
• делегираме задачи
• градим доверие помежду си
• създаваме решения, печеливши за всички
• взимаме предвид множество гледни точки
• взимаме адекватни решения в напрегнати ситуации
• поемаме отговорност за последствита от действията си
• обработваме голямо количество информация

Играта се води от обучен и сертифициран от World Peace Game фасилитатор. В България към момента има трима сертифицирани фасилитатори. За играта трябват между 25 и 35 деца с разлика до 3 години помежду им, на възраст от 9 до 18 години. Играем по 4 часа на ден в продължение на 5 дни.

 

«В първия ден от Играта ентусиазмът, с който дойдох, малко се поохлади – сложни понятия, абривиатури на международни организации, титли, процедури, имена, кризи, бежанци, глобално затопляне. Помислих си, защо трябва да е толкова сложно, та това са само деца! И после … магията се случи! Непознатите до вчера децата работеха като един организъм! Спазваха правилата с лекота, използваха термините, мислеха и действаха заедно, помагаха си. Успяха да спасят света! Да не подценяваме децата, това е моята поука! Те могат всичко с нужната мотивация и подкрепа,
включително и да спасят света!»

– Христина Атанасова, учителка, наблюдавала играта