Свобода вместо насилие

Фондация Темпо възприема свободата на учениците, дефинирана като възможност за избор, смислено участие в процесите на взимане на решения и поемане на отговорност като ключов елемент за ефективно образование.

Затова през 2017г. Фондацията осъществи начално проучване, целящо да изследва потенциалните връзки между свободата на учениците в училище и други общественокултурни феномени като училищно насилие, демократични ценности, иновация и пр. Този проект направи видими липсите в съществуващата научна литература, свързана със свободата в училище в световен мащаб.

Добри практики за увеличаване на свободата на учениците могат да бъдат намерени в много части на света, както показват примерите за позитивни практики от Македония и САЩ, цитирани в изготвения от нас доклад по темата. Въпреки това ние не се натъкнахме на изследвания, които измерват влиянието на свободата на учениците върху степента на наличие и формите на насилие в училище. Затова през учебната 2017/2018 година Фондация Темпо инициира пилотно изследване с училище на територията на гр. София, в рамките на което класни ръководители на няколко паралелки в начален етап започнаха да осъществяват дейности, които стимулират учениците да поемат отговорност, участват в процесите на взимане на решения, както и да правят избори спрямо значими за тях въпроси.

Нуждата да търсим научни доказателства за намаляващия насилието в училище ефект на ученическата свобода е предизвикана от широко разпространените в българското общество спекулации, които непрекъснато окуражават намаляването на свободата и автономията на учениците. Поддръжници на прогресивното ограничаване на свободите на учениците обясняват училищното насилие като резултат от „прекалената свобода“, но всъщност сравнителният анализ с образователните практики в други държави разкрива, че българските ученици имат значително по-малко свобода да правят избори и участват във взимането на решения спрямо техните връстници в държави като Дания и Израел.

Целта на проведеното от нас начално изследване е да положи основата за широкото имплементиране на практики, увеличаващи свободата на учениците в българските училища. Изборът ни да сравним българската образователна система и позициите на България в редица световни класации спрямо тези на Дания и Израел бе продиктувано от това, че последните драстично изпреварват България, като осигуряването на свобода в образованието е не само институционализиран, но и практически прилаган ангажимент, считан за ключова характеристика на демократичното общество.

Закриване на проекта

На 27-ми януари, 2018г. с радостно темпо закрихме проекта „Свобода вместо насилие“ в 90-то СУ „Хосе Де Сан Мартин“ – София.

В празничния ден децата учеха други деца, родители и ментори как да благодарят на себе си и „света“, как да си поставят постижими и измерими цели, преподаваха и избрани от самите тях дейности като: оригами, хип-хоп танци, дунавско хоро, блок за самозащита и др.

Благодарим на прекрасния екип от учители, заедно с директор Емилия Иванова от 90-то СУ за съпричастието в целия ход на проекта. За нас беше не просто удоволствие, а и вдъхновение!