Поредица от срещи „Темпо в образованието“

Фондация Темпо започна поредица от срещи „Темпо в образованието“ с цел обсъждане на различни методологии, техники и стратегии, свързани с формалното и неформално образование и обучение.

При първата среща, проведена на 13.11.2015, участниците се запознаха със силата на сугестопедията и имаха възможност да дискутират трудностите и ползите при прилагането ѝ в училище. В срещата участваха учители от различни училища, които споделиха своя опит и се фокусираха върху ефективното усвояване на знания без стрес и умора, използвайки неизчерпаемия ресурс, който всеки човек има.

Следващата среща, планирана за 04.12.2015, ще запознае участниците със системното мислене в образованието и училището като учеща се организация, на базата на книгата “Schools That Learn” на Peter Senge.

Поредицата от срещи „Темпо в образованието“ е отворена за всички, които се интересуват от образование и имат желание то да става по-ефективно, вдъхновяващо и иновативно.