Техники за обучение на деца със СОП

На 14 март се проведе еднодневно обучение в СОУ „Любен Каравелов“, град Копривщица на тема „Техники за обучение на деца със СОП“. Целта ни беше да подпомогнем учителите при намирането на индивидуален подход към всяко дете в класната стая и създаване на приобщаваща среда, в която всеки се чувства приет и подкрепян. Една от задачите, които си бяхме поставили, беше, чрез ролеви игри и различни казуси, учителите сами да достигнат до идеята, че всяко дете има различни потребности и може да напредва със свое собствено темпо.

Учителите имаха възможност да задават въпросите, които ги тревожат и заедно да търсим решения и отговори; успяха да усетят ефективността от екипната работа и сами да систематизират техники за работа с деца със специални потребности; тръгнаха си с конкретни предложения, които да адаптират към собствения си модел на преподаване и да приложат в класните си стаи.