ALIVE Education обучения в София

ALIVE LOGO

Първият голям проект, организиран от Темпо, е поредица международни събития в сферата на ускореното учене и човешкия потенциал. ICAL е иновативна система за хуманистично преподаване и учене, фокусирана върху множество резултати. ICAL работи със световни бизнес и корпоративни сектори при нужда от бързо повишаване на ефективното преподаване и учене на всички нива.

Обученията, които се провеждат в София от 27 март до 10 април 2015 г., включват курс за специалисти по човешки ресурси и бизнес обучители, курс за училищни преподаватели и курс за дизайнери на обучителни програми. Ускореното учене се базира на работата на психиатъра проф. д-р Георги Лозанов, който разработва теорията на сугестопедията, и приноса на езиковия преподавател д-р Евелина Гатева. Ускореното учене въплъщава в себе си и теорията на Хауърд Гарднър за множествената интелигентност и силата на изкуството в процеса на учене.

ALIVE 5 ALIVE 7 ALIVE 4

Вижте повече във Facebook, LinkedIn и в официалния сайт.

Техники за обучение на деца със СОП

На 14 март се проведе еднодневно обучение в СОУ „Любен Каравелов“, град Копривщица на тема „Техники за обучение на деца със СОП“. Целта ни беше да подпомогнем учителите при намирането на индивидуален подход към всяко дете в класната стая и създаване на приобщаваща среда, в която всеки се чувства приет и подкрепян. Една от задачите, които си бяхме поставили, беше, чрез ролеви игри и различни казуси, учителите сами да достигнат до идеята, че всяко дете има различни потребности и може да напредва със свое собствено темпо.

Учителите имаха възможност да задават въпросите, които ги тревожат и заедно да търсим решения и отговори; успяха да усетят ефективността от екипната работа и сами да систематизират техники за работа с деца със специални потребности; тръгнаха си с конкретни предложения, които да адаптират към собствения си модел на преподаване и да приложат в класните си стаи.