ALIVE Education обучения в София

ALIVE LOGO

Първият голям проект, организиран от Темпо, е поредица международни събития в сферата на ускореното учене и човешкия потенциал. ICAL е иновативна система за хуманистично преподаване и учене, фокусирана върху множество резултати. ICAL работи със световни бизнес и корпоративни сектори при нужда от бързо повишаване на ефективното преподаване и учене на всички нива.

Обученията, които се провеждат в София от 27 март до 10 април 2015 г., включват курс за специалисти по човешки ресурси и бизнес обучители, курс за училищни преподаватели и курс за дизайнери на обучителни програми. Ускореното учене се базира на работата на психиатъра проф. д-р Георги Лозанов, който разработва теорията на сугестопедията, и приноса на езиковия преподавател д-р Евелина Гатева. Ускореното учене въплъщава в себе си и теорията на Хауърд Гарднър за множествената интелигентност и силата на изкуството в процеса на учене.

ALIVE 5 ALIVE 7 ALIVE 4

Вижте повече във Facebook, LinkedIn и в официалния сайт.