Светът беше спасен в първото за България издание на Играта за световен мир (World Peace Game)

Двадесет и шест деца на възраст между 9 и 12 г. от 11 училища за 5 дни разрешиха 23 глобални кризи.

Сега вече те спокойно смятат държавни бюджети в милиарди, говорят за инфлация, рецесия и финансов капацитет. Предприемат рискове, правят компромиси, обявяват решенията си в официални декларации, плащат глоби и се саморегулират. Заедно строят по-добър свят от този, който възрастните им завещаваме.

Докато търсеха най-добрите решения на кризите, изчистиха света от петрол и го заместиха с водородни, соларни и вятърни централи. Заровиха дълбоко в миналото междуконтиненталните балистични ракети, за да имат достатъчно средства да се справят със световна бежанска криза…

Стратегии, сложни връзки, разгорещени преговори, подписване, верифициране и ратифициране на договори, плащания към различните държави и световни организации, декларации на международно ниво бяха ежедневие за правителствата на четирите държави и световните институции.

Водещият на Играта в България, Милена Ленева, благодари на всички над 40 доброволци, които участваха в процеса на подготовка и направиха възможно 5-дневното приключение.

Ето какво споделиха участниците в Играта за световен мир.
„Има много различни решения на различните кризи и ние трябва да помислим и да изберем най-доброто от тях, което най-много си струва“, Министър на финансите на държавата Сънлендс, 11 г.

„В началото си мислех, че няма никакъв шанс да спечелим тази игра с толкова много и различни кризи, но после видях, че няма невъзможни неща“, Член на кабинета на държавата Натура, 11 г.

Най-добрият начин да се разрешават световни проблеми според министъра на финансите на Зеландия, 11 г., е „да погледнеш от гледната точка на другия човек, да се поставиш на негово място, да помислиш и да постигнете заедно общо съгласие, което ще е добре за всички“.

„Най-ценното за мен беше да опознаем и другата страна на света, не само най-хубавата и най-приятната, но и проблемите на държавите“, сподели Министърът на отбраната на държавата Сънлендс, 11 г.

„Предлагам на нашите правителства да си дадат сметка, че ако разговарят едни с други, имат много по-голям шанс да постигнат мир, отколкото да създават военни конфликти“, заключи Канцлерът на СПС (Световен правен съвет), 12 г.

Какво прави добрият преговарящ: „Отстоява своето собствено мнение, изслушва какво му казват от другата страна, преценява реалните възможности и обстоятелства“, според член на Кабинета, 11 г.

В рамките на Играта участниците номинираха, гласуваха и бяха официално връчени Награда за изключителна цялостна игра, Награда за човешки права и Награда за мир.

Играта за световен мир е реалистична политическа симулация, която дава на играчите възможност да изследват свързаността на световната общност през призмата на икономически, социални и екологични кризи, както и надвиснала военна опасност. Целта на Играта е всички участващи държави и институции да се справят с кризите и да се постигне световно благоденствие с възможно най-малка военна намеса.

Джон Хънтър, създателят на Играта, която догодина ще навърши 40 г. разказва какво се случва, когато поставиш проблемите на света на 1 кв. м. и дадеш възможност на четвъртокласници да ги решат.

А у нас – емоциите, обсъжданията в детайл, вълненията продължават и дни след края на Играта.

И най-честият въпрос е „Кога ще играем отново?“

Темпо гостува на социалната чайна във Варна

Темпо гостува на социалната чайна във Варна

Ако те интересува как можем да възпитаме свободни деца, които да се превърнат в успешни и щастливи възрастни заповядай на организираното от Фондация Темпо и Социалната чайна съвместно гледане и обсъждания на лекции от конференцията Education: Next Generation на 4 март от 11 часа в The Social Teahouse.

Поредното издание на онлайн конференцията се състоя през ноември миналата година, но предлагаме на онези от вас, които не са имали възможност да се включат в онлайн излъчванията, да гледат някои от презентациите сега.

На събитието Education: Next Generation няма просто да гледаме, а ще обсъждаме, ще споделяме мнения относно видяното в лекциите и ще търсим мястото на чутото в България.

Пълната програма на събитието, както и кратки биографии на лекторите, можете да видите тук.

Ние вярваме,

Ние вярваме,

че технологичният бум променя не само начина, по който общуваме и правим бизнес; променя и начина, по който учим, и онова, което е смислено да учим

Ние вярваме,

Ние вярваме,

че можем да постигнем прогрес в образованието ако сме единни и работим заедно – деца, учители, родители, общност, бизнес

Ние вярваме,

Ние вярваме,

че при подходящи условия всяко дете може да развие пълноценно своя потенциал и индивидуалност и това е от максимална полза за него и за цялото общество

Ние вярваме,

Ние вярваме,

че образованието е ключът към позитивна промяна в България и в световен мащаб, защото образованието задава темпото на обществото

Поредица от срещи „Темпо в образованието“

Поредица от срещи „Темпо в образованието“

Фондация Темпо започна поредица от срещи „Темпо в образованието“ с цел обсъждане на различни методологии, техники и стратегии, свързани с формалното и неформално образование и обучение.

При първата среща, проведена на 13.11.2015, участниците се запознаха със силата на сугестопедията и имаха възможност да дискутират трудностите и ползите при прилагането ѝ в училище. В срещата участваха учители от различни училища, които споделиха своя опит и се фокусираха върху ефективното усвояване на знания без стрес и умора, използвайки неизчерпаемия ресурс, който всеки човек има.

Следващата среща, планирана за 04.12.2015, ще запознае участниците със системното мислене в образованието и училището като учеща се организация, на базата на книгата “Schools That Learn” на Peter Senge.

Поредицата от срещи „Темпо в образованието“ е отворена за всички, които се интересуват от образование и имат желание то да става по-ефективно, вдъхновяващо и иновативно.

Семинари за Изследователски подход в обучението

През изминалата година се проведоха първите няколко семинара за учители на тема изследователски подход в обучението по природни науки и математика (октомври 2014 в Истанбул, април 2015 в София, октомври 2015 в Созопол и ноември 2015 в Севиля). Семинарите имаха за цел да представят методика за формиране у учители на умения за успешно прилагане на изследователски подход в обучението. В основата на тази методика е педагогическата рефлексия върху споменатите умения на учителите в класната стая. Чрез конкретни ситуации и примери от училищната практика, участниците имат възможност да упражнят методиката и да разработят инструменти, които веднага да могат да използват в собствените си часове.

Изследователският подход е предизвикателен за учениците и ги мотивира да търсят връзките между фактите и закономерностите, като в същото време развиват ключови умения. Този конструктивистки метод използва учебния експеримент и го комбинира с групова работа, търсене и анализ на информация, формулиране на изследователски въпрос, като позволява на учениците да контролират собственото си учене. Конструктивистката учебна среда успешно подпомага учениците да развият умения за планиране на експеримент, анализ и представяне на резултати, както и да правят връзка между наученото и всекидневния си живот. Фондация Темпо поставя фокус върху изследователския подход в учлищното обучение и работи за успешното му прилагане в българските класни стаи.

2015-11-07 11.05.55

Модел за устойчиво училищно развитие

Модел за устойчиво училищно развитие

С финансовата подкрепа на Фондация „Оук“, Темпо реализира проект „Разработване на модел за училищно развитие“ в партньорство със столичното 19. СОУ „Елин Пелин“. Целта на проекта е създаването и прилагането на холистичен модел за консултиране на училища, което пряко да доведе до подобряване на учебния процес, средата и културата и до ускоряване на ученето на всеки ученик.

Чрез поредица от наблюдения, анкети и интервюта в 19. СОУ, Темпо разработи модел, с който да подпомага училищата: да ръководят процесите, а не да ги следват; да имат ясна визия и стратегия за развитие; да създадат подкрепяща и приобщаваща среда за всички ученици; да имат мотивиран училищен екип с положителни нагласи и подходяща квалификация; да се развиват без финансов риск и адекватно да отговарят на нуждите и потребностите на общността.

Моделът включва механизми за устойчивост и проследяване на напредъка на училищата и позволява широко разпространение на добрите практики и натрупания опит.

На 04 декември 2015 ще представим публично резултатите от „Разработване на модел за училищно развитие“ и ще отпразнуваме една година от учредяването на Фондация Темпо, която вдъхновява, насърчава и развива иновации в образованието.