Темпо гостува на социалната чайна във Варна

Темпо гостува на социалната чайна във Варна

Ако те интересува как можем да възпитаме свободни деца, които да се превърнат в успешни и щастливи възрастни заповядай на организираното от Фондация Темпо и Социалната чайна съвместно гледане и обсъждания на лекции от конференцията Education: Next Generation на 4 март от 11 часа в The Social Teahouse.

Поредното издание на онлайн конференцията се състоя през ноември миналата година, но предлагаме на онези от вас, които не са имали възможност да се включат в онлайн излъчванията, да гледат някои от презентациите сега.

На събитието Education: Next Generation няма просто да гледаме, а ще обсъждаме, ще споделяме мнения относно видяното в лекциите и ще търсим мястото на чутото в България.

Пълната програма на събитието, както и кратки биографии на лекторите, можете да видите тук.

Поредица от срещи „Темпо в образованието“

Поредица от срещи „Темпо в образованието“

Фондация Темпо започна поредица от срещи „Темпо в образованието“ с цел обсъждане на различни методологии, техники и стратегии, свързани с формалното и неформално образование и обучение.

При първата среща, проведена на 13.11.2015, участниците се запознаха със силата на сугестопедията и имаха възможност да дискутират трудностите и ползите при прилагането ѝ в училище. В срещата участваха учители от различни училища, които споделиха своя опит и се фокусираха върху ефективното усвояване на знания без стрес и умора, използвайки неизчерпаемия ресурс, който всеки човек има.

Следващата среща, планирана за 04.12.2015, ще запознае участниците със системното мислене в образованието и училището като учеща се организация, на базата на книгата “Schools That Learn” на Peter Senge.

Поредицата от срещи „Темпо в образованието“ е отворена за всички, които се интересуват от образование и имат желание то да става по-ефективно, вдъхновяващо и иновативно.

Семинари за Изследователски подход в обучението

През изминалата година се проведоха първите няколко семинара за учители на тема изследователски подход в обучението по природни науки и математика (октомври 2014 в Истанбул, април 2015 в София, октомври 2015 в Созопол и ноември 2015 в Севиля). Семинарите имаха за цел да представят методика за формиране у учители на умения за успешно прилагане на изследователски подход в обучението. В основата на тази методика е педагогическата рефлексия върху споменатите умения на учителите в класната стая. Чрез конкретни ситуации и примери от училищната практика, участниците имат възможност да упражнят методиката и да разработят инструменти, които веднага да могат да използват в собствените си часове.

Изследователският подход е предизвикателен за учениците и ги мотивира да търсят връзките между фактите и закономерностите, като в същото време развиват ключови умения. Този конструктивистки метод използва учебния експеримент и го комбинира с групова работа, търсене и анализ на информация, формулиране на изследователски въпрос, като позволява на учениците да контролират собственото си учене. Конструктивистката учебна среда успешно подпомага учениците да развият умения за планиране на експеримент, анализ и представяне на резултати, както и да правят връзка между наученото и всекидневния си живот. Фондация Темпо поставя фокус върху изследователския подход в учлищното обучение и работи за успешното му прилагане в българските класни стаи.

2015-11-07 11.05.55

Модел за устойчиво училищно развитие

Модел за устойчиво училищно развитие

С финансовата подкрепа на Фондация „Оук“, Темпо реализира проект „Разработване на модел за училищно развитие“ в партньорство със столичното 19. СОУ „Елин Пелин“. Целта на проекта е създаването и прилагането на холистичен модел за консултиране на училища, което пряко да доведе до подобряване на учебния процес, средата и културата и до ускоряване на ученето на всеки ученик.

Чрез поредица от наблюдения, анкети и интервюта в 19. СОУ, Темпо разработи модел, с който да подпомага училищата: да ръководят процесите, а не да ги следват; да имат ясна визия и стратегия за развитие; да създадат подкрепяща и приобщаваща среда за всички ученици; да имат мотивиран училищен екип с положителни нагласи и подходяща квалификация; да се развиват без финансов риск и адекватно да отговарят на нуждите и потребностите на общността.

Моделът включва механизми за устойчивост и проследяване на напредъка на училищата и позволява широко разпространение на добрите практики и натрупания опит.

На 04 декември 2015 ще представим публично резултатите от „Разработване на модел за училищно развитие“ и ще отпразнуваме една година от учредяването на Фондация Темпо, която вдъхновява, насърчава и развива иновации в образованието.

 

 

ALIVE Education обучения в София

ALIVE LOGO

Първият голям проект, организиран от Темпо, е поредица международни събития в сферата на ускореното учене и човешкия потенциал. ICAL е иновативна система за хуманистично преподаване и учене, фокусирана върху множество резултати. ICAL работи със световни бизнес и корпоративни сектори при нужда от бързо повишаване на ефективното преподаване и учене на всички нива.

Обученията, които се провеждат в София от 27 март до 10 април 2015 г., включват курс за специалисти по човешки ресурси и бизнес обучители, курс за училищни преподаватели и курс за дизайнери на обучителни програми. Ускореното учене се базира на работата на психиатъра проф. д-р Георги Лозанов, който разработва теорията на сугестопедията, и приноса на езиковия преподавател д-р Евелина Гатева. Ускореното учене въплъщава в себе си и теорията на Хауърд Гарднър за множествената интелигентност и силата на изкуството в процеса на учене.

ALIVE 5 ALIVE 7 ALIVE 4

Вижте повече във Facebook, LinkedIn и в официалния сайт.

Техники за обучение на деца със СОП

На 14 март се проведе еднодневно обучение в СОУ „Любен Каравелов“, град Копривщица на тема „Техники за обучение на деца със СОП“. Целта ни беше да подпомогнем учителите при намирането на индивидуален подход към всяко дете в класната стая и създаване на приобщаваща среда, в която всеки се чувства приет и подкрепян. Една от задачите, които си бяхме поставили, беше, чрез ролеви игри и различни казуси, учителите сами да достигнат до идеята, че всяко дете има различни потребности и може да напредва със свое собствено темпо.

Учителите имаха възможност да задават въпросите, които ги тревожат и заедно да търсим решения и отговори; успяха да усетят ефективността от екипната работа и сами да систематизират техники за работа с деца със специални потребности; тръгнаха си с конкретни предложения, които да адаптират към собствения си модел на преподаване и да приложат в класните си стаи.