Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се разтопи последният сладолед?

Клас: 6

Ключови понятия:

Топлинни явления, топлина, вещества, строеж на веществата, топлообмен, случайно събитие, вероятност

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Дългоочакваното излитане на “Приятели от третата планета” наближаваше. Членовете на екипажа грижливо проверяваха багажа, защото след заминаването им не се очакваха повече полети от Земята. Там оставаха само роботизирани системи, които щяха да изпращат информация за състоянието на околната среда. 

Само 40 години по-рано никой нямаше да повярва, че този миг ще настъпи толкова бързо. На планетата Земя не бяха останали хора. Океанът бе погълнал голяма част от сушата, природни бедствия бяха заличили градове и държави, а малкото, родени от майка, бяха вложили всички средства, за да заминат на устройвания от десетилетия изкуствен спътник, наречен “Побратим”.

Спътникът и системите за наблюдение на Земята бяха създадени благодарение на най-новите технологии. Всички средства бяха вложени солидарно в спасяването на човешкия вид. Оставаше надеждата, че някой ден завръщането ще бъде възможно, а решението за това щеше да зависи от постъпващата от Земята информация. Строители, учени и програмисти бяха изградили най-надеждна, саморегулираща се система за наблюдение. 

Един въпрос оставаше неразрешен:

„Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се разтопи последният сладолед?“

Автентично оценяване и продукт

Представят идеи за технологии, които биха използвали за запазването на вещества при определена температура, или технологии за производство на сладолед, който не се топи.

Може да допълват и директно с разработени продукти – нови модели охлаждащи машини.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се проведе и изцяло дистанционно.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню