Ако Земята стане необитаема и имаме само един град, в който да се спасим, какво бихте взели?

Клас: 7

Ключови понятия:

живот, жизнени процеси, организъм, устройство на организъм, устойчиво развитие, биоразнооразие

Приложение в учебните програми по:

История и предизвикателство

След три месеца условията в по-голямата част от Земята ще станат невъзможни за живот. Имаме само един град с диаметър 5 км., в който можем да съберем организми, които ни трябват. Очаква се тези тежки условия да се запазят в период от 2 години. През това време ще има живот само в рамките на града.

Автентично оценяване и продукт

Представяне и защита на план за събиране на едно място на най-нужните за оцеляването на живота видове. Планът трябва да включва:

  • Обосновка на избора на видовете.
  • Планиране на процеса на събиране на едно място на всички тях.
  • Анализ за необходимите ресурси като транспорт, пари, хора, място.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи изцяло в електронна среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“.

Меню