Въпросите

От началото на 2021 г. работим по развитието и приложението на нова методика за учене на STEM предмети. Проектът осъществяваме в партньорство с Америка за България, които предоставят основната част от необходимото ни финансиране и 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” в София, с които работим съвместно по развитието и приложението на нова методика.

В основата й стоят въпросите. Способността да се задават въпроси целенасочено, да се изследват възможните отговори и критично да се оценява резултатът са едни от най-големите дефицити, които съвременната образователна система има – не само в България, но и по света. Питането често е дълбоко подценявано. В сегашната система са важни отговорите на вече съществуващи, отдавна “предъвкани” въпроси, които имат дефиниция в учебника.

В резултата то работата ни ви предлагаме разработки на 60 големи въпроса в полето на STEM предметите за прогимназиален етап (5-7 клас).

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“.

Меню