Въпросите са новите отговори

От началото на 2021 г. работим по развитието и приложението на нова методика за учене на STEM предмети. Проектът осъществяваме с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” в София, с които работим съвместно по развитието и приложението на нова методика.

В основата и стоят въпросите. Способността да се задават въпроси целенасочено, да се изследват възможните отговори и критично да се оценява резултатът са едни от най-големите дефицити, които съвременната образователна система има – не само в България, но и по света. Питането често е дълбоко подценявано. В сегашната система са важни отговорите на вече съществуващи, отдавна “предъвкани” въпроси, които имат дефиниция в учебника.

Като резултат са разработени и тествани 60 големи въпроса, развиващи компетенциите по STEM предметите в училище 5-7 клас. 40 от тях са разработени в по-кратък вариант и 20 са подробно описани, за улеснение на учителите, които ще ги използват.

Работата по големи въпроси позволява лесно преминаване от присъствена в дистанционна форма на обучение с минимална адаптация при запазена вътрешна логика и смисъл от обучителното преживяване.

Благодарни сме на всички, които се включиха в работата по проекта:

Учителите от 90 СУ  „Ген. Хосе де Сан Мартин“, които ни се довериха, влязоха в обученията, разработваха въпроси и се включиха в тестовата фаза:  Силвия Манолова, Силвия Антонова,  Росица Димова, Мария Асенова, Михаил Пасков, Таня Танова, Шеннур Неджмиева, Йоана Милановар Силвана Младенова, Христина Чанева, Десислава Поповска, Васил Митков, Албена Тодорова, Сияна Георгиева.

Специално място имат неуморимите Лилия Борисова, Йорданка Неделчева, Кръстина Иванова, които освен всичко изброено дотук, до финала на проекта редактираха въпроси, описваха дейности и зареждаха с усмевка и добро настроение.

Разбира се това нямаше да се случи без управлението, изключителното присъствие и постоянната подкрепа на екипите от директора Емилия Иванова.

Благодарим и на участниците в предизвикателството „Кратки истории по екзистенциални въпроси“, които дадоха някои от най-интересните провокации към отделни въпроси. Техните имена ще видите като автори при съответната история.

Получихме изключителна експертна помощ от Стефан Рашков, Тихомира Нанева, Деница Вълканова, Дарина Дамянова, Теодор Василев, Калина Симидчийска още в началото на създаването на въпросите и обученията.

Илюстрациите на Доника Коева вдъхнаха живот и дадоха една различна гледна точка.

Всички видеа по проекта, както и поддръжката на страниците на проекта дължим на Марта Златева и Боян Йорданов. 

Финалното форматиране, коригиране и редактиране на страниците с въпросите направиха Анна Борисова и Мария Хинкова.

Този проект нямаше и да започне, камо ли да приключи без основните виновници Владимир Цветков и Милена Ленева.

За всякакви коментари, идеи и предложения може да пишете до milena@tempo.education.

Ако ви е интересно как работят големите въпроси в училищна среда, гледайте видео материалите, в които учители, ученици и училищно ръководство споделят своите впечатления от работата си по този начин.

*Видео материалите са изработени със съдействието на Боян Йорданов, 13 г., свободен ученик.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню