Какво са правили алхимиците, за да получат философски камък, и защо не са успели?

Клас: 7

Ключови понятия:

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Автор: Калоян Васев

Откакто хората съществуват и живеят, ги преследва една мисъл: какво да направят през живота си. Защо? Защото ги плаши мисълта, че един ден ще настъпи смъртта им и няма да бъдат щастливи с живота си и начина, по който е протекъл, с изборите, които са направили.

Човек жадува за възможността да изпита всичко, да постигне всичко, да обиколи целия свят, да научи всеки език, да изгражда и напредва и… Просто всичко. Безсмъртие. За това жадуват хората.

Легендите говорят, че през средновековието алхимиците са правили всякакви чудеса, свръхчовешки и вълшебни. Правили са злато от мед,  животоспасяващ лек от отровни растения, от малкото – голямо, от бедния – богат, от черното – бяло, от Хаоса – Космос. Заради това са се страхували от тях и са били преследвани като вещиците.

Дали това е било химия, смесване на елементи в търсене на перфектното съединение, ровене из мини в търсене на магичен кристал, който да дава допълнителна жизнена енергия, или дори машина, която да изсмуква живота от един, прехвърляйки го на друг? Дали алхимията не е твърде нечовешка и жестока – или е просто една лъжа, фокус, който да накара глупака да помисли боядисаните стотинки за жълтици?

Легендите са си легенди, но науката така и не е срещала безсмъртен човек. И това, както и превръщането на други метали в злато, също не се е получило.

Защо алхимиците не са успели?

Автентично оценяване и продукт

Влезте в ролята на алхимици и демонстрирайте някои от експериментите, с които те са известни. Покажете научно обосновано защо не са успели да получат злато.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи изцяло в електронна среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню