Какво ще стане със Земята, ако всички дървета изчезнат?

Клас: 7

Ключови понятия:

устойчиво развитие, дърво, екологично равновесие, хранителна верига, продуценти

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Вероятно можем да оцелеем и без сянката на дърветата. Да ядем плодове само от нискорастящи растения. Ако се наложи, все някак ще се приспособим. Някои хора разсъждават така.

Но вярно ли е това? Ако навлезем във въпроса в дълбочина, в кои области използваме дърветата? За кои живи организми гората е дом? Кои от тях няма да оцелеят без дървета?

Автентично оценяване и продукт

Конкурс за фантастичен разказ на тема „Свят без дървета“.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи изцяло в електронна среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню