Как да осветим дома си, когато няма ток?

Клас: 6

Ключови понятия: 4 седмици

Времетраене: 

 • проводник, прекъсвач, наелектризирани тела, електрическа верига, нажежаема жичка
 • основните равнинни геометрични фигури и ръбести и валчести геометрични тела (елементи, видове и свойства); събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и интерпретира информация, представена с текст, графики, таблици или диаграми
 • научен текст, отговор на научен въпрос, теза, аргумент
 • лексиката, свързана с дома – видове жилища, видове помещения, обзавеждане; лексиката, свързана с електричесво, енергия, екология; основни понятия във физиката
 • опростена конструкция, схема, макет

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Сценарий 1: Построили сте си къща на най-красивия остров, скрит в морето, с невероятна природа и далеч от хорски очи. До там няма изградена електропреносна мрежа и за момента няма такава възможност. Вие имате абсолютно всички други условия, за да живеете нормален и пълноценен живот. Вашата задача е да осигурите електрическо захранване, което да поддържа осветлението и уредите в къщата. 

Сценарий 2:  От електроразпределителното дружество съобщават, че се очакват прекъсвания на електрозахранването по време на коледните и новогодишните празници. Извиняват се за евентуалните причинени неудобства и обявяват, че ще предоставят 20% отстъпка от месечната фактура за тока на всяко домакинство, което представи проект за алтернативно осветяване на жилището си при спиране на тока на някой от следните адреси в срок не по-късно от 20.12.2021.

Автентично оценяване и продукт

 • Учениците създават умален модел на избрана от тях стая на къщата, в който има:
  – осветителна инсталация чрез проста електрическа верига
  – различни източници на светлина и топлина
 • Учениците участват в дискусия, в която демонстрират знанията си на тема: “Как да осветим дома си, когато няма ток?”, като съпоставят преимуществата и недостатъците на различните начини за осветление и отопление

 Продукти

 • Умален модел на избрана стая от къща с проста електрическа верига.
 • Презентира макет на стая.

Умения за успех

 • Креативност;
 • Умения за аргументиране;
 • Аналитично мислене 

Критериална матрица

Как да осветим дома си

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане

Учениците анализират получена информация от видео на тема как да си направиш сам ток: https://www.youtube.com/watch?v=V9S0uGi51AM и разсъждават върху въпроса може ли да си направим сами ток. 

Провеждат проучване, изследване

Примерна дейност 1: учениците извършват прости изследователски  опити, които илюстрират взаимодействието на наелектризирани тела (опит с балон и коса) и правят изводи

Примерна дейност 2: учениците чертаят схема на проста електрическа верига, а след това изработват модел на стая по техен избор с проста електрическа верига, за да може опитно, чрез изследване да проверят “Как да осветим дома си, когато няма ток? (Защо свети крушката?)

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Примерна дейност 1:

 • Учениците синтезират получената информация от изследователския опит, правят изводи, аргументират се. 

Примерна дейност 2:

Описват предназначението на елементите на проста електрическа верига (батерия, лампа, проводник, прекъсвач) и дават примери.

Примерна дейност 3:

Учениците обясняват направената схема на проста електрическа  верига и представят изработения проект.

Примерна дейност 4:

 • Учениците разсъждават върху научния въпрос: Каква е връзката между силата на тока и светлината? Как да осветим дома си, когато няма ток? Защо свети крушката?

Необходими материали и оборудване

 • компютър и проектор за учителя за онагледяване на изображения и видеа
 • компютър за учениците с достъп до интернет за търсене на информация и комуникация от разстояние
 • картони, тиксо, лепило, ножица, цветни листове, моливи, чертожни материали, кутии с различна големина, детски фигурки за онагледяване на бита, лего и др.
 • проводници, батерии 

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

В случай, че се наложи дистанционна или хибридна форма на обучение, учениците ще са възпрепятствани да работят по групи във всеки един етап от изготвяне на задачата. Няма да могат да създадат един общ проект на стая, а всеки ще трябва да изработи самостоятелен такъв. Въпреки това, учениците ще могат да обсъждат и да дискутират преимуществата и недостатъците на различните възможности за осветяване на дома.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню