Как се правят мобилни телефони? Можете ли да си направите и вие?

Клас: 7

Ключови понятия:

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Проблемът с недостига на суровини на Земята става все по-сериозен. В момента сме свикнали, че в мига, в който имаме финансовите средства, можем да си купим телефон. Но знаем ли как е направен той, откъде идва, какви материали са използвани за изработката му?

А как работи? 

Въобще, можем ли ние да си създадем свой телефон?

А за какво можем да го използваме, освен за това да разговаряме помежду си?

Разработете идея за мобилен телефон с ново приложение. Измислете нещо, за което можете да използвате телефона си и което още не е направено. Може да ви изглежда ненужно; не се притеснявайте от това.

Автентично оценяване и продукт

Представяне на идейните проекти и какво ще е необходимо, за да се осъществят те.

Идеи и ресурси

От какво са направени мобилните телефони?

Особености при дистанционно провеждане

Въпросът може да се разработи изцяло дистанционно, като крайните презентации ще се случат в платформа за споделяне.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню