Краят на „Въпросите са новите отговори“ е всъщност едва началото

Сякаш беше вчера, когато обявихме началото на вълнуващо приключение – проектът „Въпросите са новите отговори“. Приключението официално завърши. Но ние вярваме, че всъщност с този проект поставихме едва началото на промяната на начина, по който възприемаме ученето.

С този проект показахме, че можем да учим не като даваме отговори, а като си задаваме въпроси; че можем да се доверим на любопитството и изследователската природа на децата; че е възможно учене, в което учителят не е в центъра на класната стая, откъдето дава знанието,  а може да стои отстрани и само да насочва интереса на учениците; че академичното знание е само част от ученето и също толкова важно е да развиваме социалните и житейски умения на децата; че можем да измерваме знанието не през оценки, а чрез рефлексия и осъзнаване на опита.

Като резултат са разработени и тествани 60 големи въпроса, развиващи компетенциите по STEM предметите в училище 5-7 клас.

Всичко това нямаше да е възможно без финансовата подкрепа на „Америка за България“ и партньорството на 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин”, София. Благодарни сме на директора Емилия Иванова и екипа на училището за доверието, усилията и постоянството, с което влязоха в проекта.

Благодарни сме и на всички останали съмишленици и приятели, които ни подкрепяха през цялото време – с идеи, съвети, работа.

Вярваме, че приключението продължава и ви каним да се включите и вие в него. Обещаваме ви, че ще е предизвикателно, но пък за сметка на това интересно.

Меню