От какво се страхуват дърветата?

Клас: 5

Ключови понятия:

  • клетка, жизнен процес, хранене,фотосинтеза, дишане, дихателни органи, отделяне, отделителни органи
  • tree, forest, wood, cell, environment, plant nutrition,photosynthesis breathing,respiratory system, excretion and excretory system
  • номади, земеделие, цивилизация, търговия, елинизъм, агора, демокрация, олигархия

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Може ли човечеството без дървета? А дърветата без човечество? А без животни?

Кое е най-страшното нещо, което може да се случи на едно дърво? А на гората? А на всички дървета на планетата Земя?

Според редица учени, растенията имат чувства. The intelligent plant

Други оспорват това твърдение. Чувстват ли дърветата? Ако да, какво и как? Като изследвате подробно устройството на дърветатата, анализирайте кои са евентуалните възможности за възникване на чувства и по-специално на страх у тях.

Автентично оценяване и продукт

Изложба на 3D модел на клетка и схема на процесите  – хранене, дишане и отделяне в двора на училището, на които се показват възможните места, където можем да кажем, че дърветата разпознават и реагират на вредни за тях въздействия.

Особености при дистанционно провеждане

Представянето в онлайн среда ще се извърши чрез видеа, снимков материал и видео връзка.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню