Каква е истинската цена на нещата, които купуваме?

Клас: 5

Ключови понятия:

цена, стойност, ресурси, продукти, производство, процент, парични единици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Голяма международна компания  иска да направи нова кампания с мотото “Priceless” и обявява конкурс за “безценен” продукт – продукт, който трябва да бъде ползваем и полезен и същевременно да има възможно най-малка цена за природата (т.е. да вреди възможно най-малко). Участниците в конкурса трябва подробно да опишат каква е вредата за природата от подобни продукти в момента (през целия цикъл на добиване, производство, употреба и изхвърляне…) и как техният продукт превъзхожда съществуващите и намалява цената за природата. Всички участници ще участват в “Търг за безценни продукти”, на който най-скъпо продаденият продукт ще спечели конкурса.

Автентично оценяване и продукт

Учениците представят разработените критерии, по които ще се оценяват продуктите и влиянието им върху природата. Провежда се търг за създаден безценен продукт с явно наддаване. 

Идеи и ресурси

Идеи и ресурси:

Пътят на продуктите

Други варианти за истории:

  1. Най-големите производители на обувки в света, като Nike, Adidas, New Balance, ASICS, Puma, Skechers, Fila и Bata, са изправени пред сериозно предизвикателство. От началото на следващата година правителствата на държавите от ОЕСР обявяват десетократно увеличение на данъците заради вредите върху околната среда. Това би довело до огромно увеличение на цената на техните обувки и застрашава бизнеса им. Те трябва да разберат какви вреди за природата се нанасят във всяка фаза на производството и употребата на техните продукти (от набавянето на суровините, производството, транспорта, продажбата, до употребата и изхвърлянето или преработването) и какво могат да променят, така че да ги сведат до минимум. Създайте ваш модел на обувка (или прототип) с описание на материалите, процеса на производство, употреба и изхвърляне или рециклиране.
  2. Да направите калкулатор, който, като се въведе продукт и цена, да ни показва каква е истинската цена, която природата плаща.

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Проектът може да се реализира и изцяло в електронна среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню