Как да си направим уреди за трениране в домашни условия?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, мускули, лост, натоварване, режим Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаФизикаЧовекът и природата Обяснява с примери предимствата при използване на прости…
Read More

Как да построим лифт до Луната?

Клас: 6 Ключови понятия: Космос, гравитация, лифт, движение (праволинейно, криволинейно), орбита Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата  Движение и сили:  Разграничава видове движение…
Read More

Каква е връзката между глобалното затопляне и човешката дейност?

Клас: 6 Ключови понятия: ЧП: замърсители, парников ефект, озонова „дупка“, киселинен дъжд, парникови газове АЕ: лексика за природата и околната среда; повелително наклонение, конструкции за изразяване на заповед, забрана и…
Read More

Как се правят мобилни телефони? Можете ли да си направите и вие?

Клас: 7 Ключови понятия: Знания, умения и отношения от учебните програми по: ФизикаХимияФизика Коментира действието на електричния ток върху човешкия организъм и мерките за безопасна работа с електрически уреди Разпознава…
Read More

Защо паякът не залепва за собствената си мрежа?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, сили, жизнени процеси, паяжина, паяк, научен текст Времетраене:  4 седмици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоЧовекът и природата…
Read More

Как да си направим печка и хладилник с подръчни средства?

Клас: 5 Ключови понятия: гоплина, топлообмен, топлопроводност, конвекция, обем, повърхнина на куб и паралелепипед Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииЧовекът и природата Характеризира телата…
Read More

Откъде идват вълните?

Клас: 5 Времетраене:  3 седмици Ключови понятия: обем, земетресение, вулкан,  минойска цивилизация, полис, елинизъм water, wave, ocean, sea, river, movement, surface waves, tsunami, volume, volcano, earthquake мерни единици, кубични метри,…
Read More

Как можем да променим дизайна и материалите на опаковките, за да ги направим по-екологични?

Клас: 5 Ключови понятия: вещества, свойства, замърсители, околна среда, здраве, екология, дизайн, текстът като средство за общуване, речев етикет, публично общуване, продукт, материал, скица, чертеж Времетраене: 4 седмици Знания, умения…
Read More
Меню