Какво ще се случи със света ни, ако спрем да използваме дроби?

Клас: 5 Ключови понятия: десетична дроб, обикновена дроб, рационално число, части, процент Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Характеризира телата с обем, маса…
Read More

По какво си приличат токът и потокът?

Клас: 7 Ключови понятия:  електричен ток, електрично съпротивление, свързване на консуматори, електрическа верига проводяща тъкан, дървесинни и ликови цеви, възходящ и низходящ ток, кръв, кръвоносна система, кръвоносни съдове поток, водосборен…
Read More

Как да заведем котка на разходка на Луната?

Клас: 5 Ключови понятия: жизнени функции, дишане, хранене, отделяне (при човек и животно), хранителни вещества, състав на въздуха, тренировъчна програма, Луна, Слънчева система, действия с рационални числа, път, скорост, енергия…
Read More

Как да си направим уреди за трениране в домашни условия?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, мускули, лост, натоварване, режим Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаФизикаЧовекът и природата Обяснява с примери предимствата при използване на прости…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време би угаснал последният изкуствен източник на светлина?

Клас: 7 Ключови понятия:  ток, напрежение, съпротивление, мощност, източник на енергия, числов израз, линейни уравнения и линейни неравенства, устойчиво развитие на човечеството, въздействие върху природата Времетраене:  4 седмици Знания, умения…
Read More

Как събираме и съхраняваме електрическа енергия? От какво зависи колко можем да съхраним?

Клас: 6 Ключови понятия: ток, електроенергия, съхранение на електроенергия, батерия, технологии за създаване на батерии Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Описва качествено…
Read More

Как да осветим дома си, когато няма ток?

Клас: 6 Ключови понятия: 4 седмици Времетраене:  проводник, прекъсвач, наелектризирани тела, електрическа верига, нажежаема жичка основните равнинни геометрични фигури и ръбести и валчести геометрични тела (елементи, видове и свойства); събира…
Read More

Защо кислородът на Земята не свършва?

Клас: 6 Ключови понятия: кислород, окисление, горене, атоми, молекули, енергия, околна среда Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаЧовекът и природата Различава по схеми и модели…
Read More
Меню