Защо вибрациите произвеждат звук?

Клас: 7 Ключови понятия: Период, честота, амплитуда на трептене, херц, скорост на звука, децибел, тембър Видове музикални инструменти (струнни, духови, ударни)  Гласни и съгласни звукове, звучни и беззвучни съгласни звукове,…
Read More

Как общуват растенията?

Клас: 6 Ключови понятия: растеж, развитие, общуване, дразнене, дразнител, адаптивност естетическо преживяване научен текст, текст описание Събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и…
Read More

Как храната, която ядем, се превръща в енергия, необходима, за да вървим?

Клас:  5 (компонент БЕЛ е разписан за 7 клас, но дейностите могат да се адаптират на ниво текст и за 5 и 6) Времетраене: 3 седмици Ключови понятия: жизнени процеси,…
Read More
Меню