Как цветовете на растенията създават плодовете?

Клас: 7 Ключови понятия: размножителни органи при растенията, цвят, плод, опрашване, оплождане Pollination and fertilisation, Present Perfect Tense, because, so, Present Simple Tense, Present Perfect and Past Simple comparison компютърна…
Read More

Как тялото ни поддържа баланс?

Клас: 7 Ключови понятия: температура, налягане, киселинност, хомеостаза Знания, умения и отношения от учебните програми по: МатематикаФизикаБиологияХимияМатематикаРешава линейни уравнения без параметър, уравнения, свеждащи се до линейни. Решава линейни неравенства с…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време би угаснал последният изкуствен източник на светлина?

Клас: 7 Ключови понятия:  ток, напрежение, съпротивление, мощност, източник на енергия, числов израз, линейни уравнения и линейни неравенства, устойчиво развитие на човечеството, въздействие върху природата Времетраене:  4 седмици Знания, умения…
Read More

Как събираме и съхраняваме електрическа енергия? От какво зависи колко можем да съхраним?

Клас: 6 Ключови понятия: ток, електроенергия, съхранение на електроенергия, батерия, технологии за създаване на батерии Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Описва качествено…
Read More

Как изследването на растенията и животните може да ни помогне да открием решения за проблемите на хората?

Клас: 6 Ключови понятия: наблюдение, социални взаимоотношения, йерархия, лечебни растения, козметика събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и интерпретира информация, представена с текст,…
Read More

От какво се страхуват дърветата?

Клас: 5 Ключови понятия: клетка, жизнен процес, хранене,фотосинтеза, дишане, дихателни органи, отделяне, отделителни органи tree, forest, wood, cell, environment, plant nutrition,photosynthesis breathing,respiratory system, excretion and excretory system номади, земеделие, цивилизация,…
Read More

Каква е истинската цена на нещата, които купуваме?

Клас: 5 Ключови понятия: цена, стойност, ресурси, продукти, производство, процент, парични единици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоЧовекът и природата Дава примери за…
Read More

Какво е стресът и как се отразява на тялото, емоциите и мозъка ни?

Клас: 6 Времетраене:  3 седмици Ключови понятия: Дихателна система, сърдечно-съдова система, нервна система, опорно-двигателна система, дишане, бял дроб, сърце, кръвоносни съдове, мускул, кости, главен мозък, гръбначен мозък, нерви, емоции, стрес,…
Read More
Меню