Може ли и ние да изчезнем, както са изчезнали динозаврите?

Клас: 6 Ключови понятия: Земя, екология, жизнени процеси при хора и животни, условия за съществуване на живот Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаХимияАнглийски езикЧовекът и…
Read More

Как цветовете на растенията създават плодовете?

Клас: 7 Ключови понятия: размножителни органи при растенията, цвят, плод, опрашване, оплождане Pollination and fertilisation, Present Perfect Tense, because, so, Present Simple Tense, Present Perfect and Past Simple comparison компютърна…
Read More

По какво си приличат токът и потокът?

Клас: 7 Ключови понятия:  електричен ток, електрично съпротивление, свързване на консуматори, електрическа верига проводяща тъкан, дървесинни и ликови цеви, възходящ и низходящ ток, кръв, кръвоносна система, кръвоносни съдове поток, водосборен…
Read More

Как да заведем котка на разходка на Луната?

Клас: 5 Ключови понятия: жизнени функции, дишане, хранене, отделяне (при човек и животно), хранителни вещества, състав на въздуха, тренировъчна програма, Луна, Слънчева система, действия с рационални числа, път, скорост, енергия…
Read More

Защо вибрациите произвеждат звук?

Клас: 7 Ключови понятия: Период, честота, амплитуда на трептене, херц, скорост на звука, децибел, тембър Видове музикални инструменти (струнни, духови, ударни)  Гласни и съгласни звукове, звучни и беззвучни съгласни звукове,…
Read More

Каква е връзката между глобалното затопляне и човешката дейност?

Клас: 6 Ключови понятия: ЧП: замърсители, парников ефект, озонова „дупка“, киселинен дъжд, парникови газове АЕ: лексика за природата и околната среда; повелително наклонение, конструкции за изразяване на заповед, забрана и…
Read More

Защо мравките основават колонии?

Клас: 7 Ключови понятия: тип Членестоноги, клас Насекоми, основни жизнени процеси, малпигиеви тръбички, фасетки, пропорции, графики, таблици, диаграми сегашно перфектно време, so и because видеоклип, кадър макет, цвят, цветова хармония Знания,…
Read More
Меню