По какво си приличат токът и потокът?

Клас: 7 Ключови понятия:  електричен ток, електрично съпротивление, свързване на консуматори, електрическа верига проводяща тъкан, дървесинни и ликови цеви, възходящ и низходящ ток, кръв, кръвоносна система, кръвоносни съдове поток, водосборен…
Read More

Защо змията няма крака?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, нервна система, опорно-двигателна система, размножаване, оплождане, полова система, развитие; степенуване, преброяване, основни ръбести и заоблени геометрични фигури и тела (елементи, видове и свойства); научен текст,…
Read More

Защо паякът не залепва за собствената си мрежа?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, сили, жизнени процеси, паяжина, паяк, научен текст Времетраене:  4 седмици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоЧовекът и природата…
Read More

Каква е истинската цена на нещата, които купуваме?

Клас: 5 Ключови понятия: цена, стойност, ресурси, продукти, производство, процент, парични единици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоЧовекът и природата Дава примери за…
Read More

Какво можем да научим от вкаменелостите?

Клас: 5 Ключови понятия: вкаменелости, клетка,  организми, природа, кехлибар, геометрични фигури, речниково значение, разказ по зададена опора, контекст, артефакт Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаБЕЛИзобразително…
Read More
Меню