По какво си приличат токът и потокът?

Клас: 7 Ключови понятия:  електричен ток, електрично съпротивление, свързване на консуматори, електрическа верига проводяща тъкан, дървесинни и ликови цеви, възходящ и низходящ ток, кръв, кръвоносна система, кръвоносни съдове поток, водосборен…
Read More

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време би угаснал последният изкуствен източник на светлина?

Клас: 7 Ключови понятия:  ток, напрежение, съпротивление, мощност, източник на енергия, числов израз, линейни уравнения и линейни неравенства, устойчиво развитие на човечеството, въздействие върху природата Времетраене:  4 седмици Знания, умения…
Read More

Как събираме и съхраняваме електрическа енергия? От какво зависи колко можем да съхраним?

Клас: 6 Ключови понятия: ток, електроенергия, съхранение на електроенергия, батерия, технологии за създаване на батерии Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаМатематикаЧовекът и природата Описва качествено…
Read More

Как да осветим дома си, когато няма ток?

Клас: 6 Ключови понятия: 4 седмици Времетраене:  проводник, прекъсвач, наелектризирани тела, електрическа верига, нажежаема жичка основните равнинни геометрични фигури и ръбести и валчести геометрични тела (елементи, видове и свойства); събира…
Read More

Как храната, която ядем, се превръща в енергия, необходима, за да вървим?

Клас:  5 (компонент БЕЛ е разписан за 7 клас, но дейностите могат да се адаптират на ниво текст и за 5 и 6) Времетраене: 3 седмици Ключови понятия: жизнени процеси,…
Read More

Какво са правили алхимиците, за да получат философски камък, и защо не са успели?

Клас: 7 Ключови понятия: Знания, умения и отношения от учебните програми по: ФизикаХимияФизика Описва опростено по схема строежа на атома и на неговото ядро (протони, неутрони), деленето на урана и…
Read More
Меню