Как да заведем котка на разходка на Луната?

Клас: 5 Ключови понятия: жизнени функции, дишане, хранене, отделяне (при човек и животно), хранителни вещества, състав на въздуха, тренировъчна програма, Луна, Слънчева система, действия с рационални числа, път, скорост, енергия…
Read More

Как можем да помогнем на хората и животните да оцеляват при много ниски и високи температури?

Клас: 6 Ключови понятия: адаптация, терморегулация, температура (висока, ниска), топлокръвни, студенокръвни, хипотермия Знания, умения и отношения от учебните програми по: Човекът и природатаЧовекът и природата Назовава видове животни студенокръвни и…
Read More

Ако Земята стане необитаема и имаме само един град, в който да се спасим, какво бихте взели?

Клас: 7 Ключови понятия: живот, жизнени процеси, организъм, устройство на организъм, устойчиво развитие, биоразнооразие Приложение в учебните програми по: физикабиологияисторияфизикаСравнява състава и проникващата способност на ядрените лъчения, дава примери за…
Read More

Защо змията няма крака?

Клас: 6 Ключови понятия: движение, нервна система, опорно-двигателна система, размножаване, оплождане, полова система, развитие; степенуване, преброяване, основни ръбести и заоблени геометрични фигури и тела (елементи, видове и свойства); научен текст,…
Read More

Как изследването на растенията и животните може да ни помогне да открием решения за проблемите на хората?

Клас: 6 Ключови понятия: наблюдение, социални взаимоотношения, йерархия, лечебни растения, козметика събира систематично, организира и описва данни и ги представя по различни начини, разчита и интерпретира информация, представена с текст,…
Read More

Как общуват животните?

Клас: 7 Ключови понятия: поведение, сетивни системи, общуване, масова комуникация, анотация Времетраене: 3 седмици Знания, умения и отношения от учебните програми по: Биология и здравно образованиеИнформационни технологииБЕЛИзобразително изкуствоБиология и здравно…
Read More

Защо трябва да бъдем грижовни към природата?

Клас: 7 Ключови понятия: биоразнообразие, устойчиво развитие, опазване, защитена среда, природни обекти, научен текст, теза, аргументи, отговор на научен въпрос, дискусия, публично общуване, достоверни информационни източници Времетраене: 4 седмици Знания,…
Read More

Какво ще стане, ако вместо киселинни започнат да падат основни дъждове?

Клас: 7 Ключови понятия: киселина, основа, замърсяване, неутрализация Знания, умения и отношения от учебните програми по: ХимияХимия Описва свойствата на веществата натрий, хлор, натриева основа и солна киселина Разпознава натриева…
Read More
Меню