Как да заведем котка на разходка на Луната?

Автори: Група 1

Клас: 5-ти клас

Времетраене: 4-5 седмици

Основни понятия:

Жизнени функции, дишане, хранене, отделяне (при човек и животно), хранителни вещества, състав на въздуха, тренировъчна програма, Луна, Слънчева система, действия с рационални числа, път, скорост, енергия.

Приложение в учебните програми по:

Меню