Сапун, топла вода и социално-емоционални умения

В рамките на тази година още един проект ще ангажира нашето внимание и фокус. Основната цел на проекта „Сапун, топла вода и социално-емоционални умения“ е създаване на българска методика за развиване на емоционални и социални умения сред децата, учителите и родителите в детската градина. В тази инициатива партнираме на Асоциация Родители и сме благодарни за финансирането на фондация „Лъчезар Цоцорков“.

Методиката ще предоставя лесни и изпълними ежедневни игри, упражнения и задачи, чрез които се изграждат социално-емоционални умения, създават се базисни навици за здравословно и конструктивно общуване и се променя поведението на деца, учители и родители. Както ползването на сапуна и топлата вода са в основата на хигиенните навици и културата на грижа за здравето, така и усвояването на основите на социално-емоционалното образование е базисно условие за здравословното психично и социално израстване на всяко дете.

Защо са толкова важни социалните и емоционални умения и за деца, и за възрастни? Защото:

  • Познаваме по-добре себе си, своите нужди, емоции и граници и знаем как да ги комуникираме адекватно към другите;
  • Влизаме в осъзнати и пълноценни отношения с обществото.

Независимо от това към какъв тип реализация би се насочило едно дете, тези умения винаги ще бъдат ключови и полезни за неговото осъществяване.

В резултат от нашата работа ще създадем наръчник, който фондация „Лъчезар Цоцорков“ ще предостави за безплатно ползване на всички желаещи да работят за развитието на социални и емоционални умения в детските градини.

Меню