Доброволци

  Съгласявате се с Политиките ни за поверителност с изпращането на съобщение към нас.

  При нужда да приложите експертизата си в полза на обществото се свържете с нас. Имаме нужда от хора с умения.

  Мисията на Фондация „Темпо“ е да вдъхновява, насърчава и развива разбиране, осъзнатост и иновации в българското образование. Ние обучаваме в холистичен модел за консултиране на училища, който пряко да води до подобряване на учебния процес, средата, културата и управлението  като предлагаме решения в рамките на съществуващото законодателство и материални ограничения, които да скъсят пътя от нуждите на учениците до познанието. Моделът разширява възможностите не само на учениците, но и на учителите.

  Ние вярваме, че всяко дете трябва да има достъп до качествено образование и ученето във всяка форма и на всяка възраст е фундаментално важно за изграждането на устойчиво общество. Фондация „Темпо“ разчита и на доброволци за определени дейности като част от екипа си. Считаме, че образованието в училище дава добра основа и ние използваме опита си, за да разширим възможностите на ученици и на учители. Ако искате да ни помогнете, ще се радваме да дарите част от вашето време и заедно да подобрим българското образование.

  Фондация „Темпо” с ЕИК 176810285 е ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано в България, ЕС. Работим за подобряване на образованието и само в полза на обществото.

  Меню