Игра за световен мир

Играта за световен мир е реалистична политическа симулация, даваща възможност на участниците да изследват свързаността на световната общност през призмата на икономически, социални и екологични кризи в контекста на надвиснала военна опасност. Целта на играта е всяка страна да излезе от опасните ситуации и да се постигне глобален просперитет с най-малко военна намеса. Или иначе казано – да спасим света и бюджетите ни да са на плюс.

Играта за световен мир помага да:

 • се научим да живеем комфортно в непознато;
 • развием критическо мислене;
 • използваме своята креативност;
 • работим в екип;
 • делегираме задачи;
 • градим доверие помежду си;
 • създаваме решения, печеливши за всички;
 • взимаме предвид множество гледни точки;
 • взимаме адекватни решения в напрегнати ситуации;
 • поемаме отговорност за последствията от действията си;
 • обработваме голямо количество информация.

Играта се води от обучен и сертифициран от World Peace Game фасилитатор. В България към момента има трима сертифицирани фасилитатори. За играта трябват между 25 и 35 деца с разлика до 3 години помежду им, на възраст от 9 до 18 години. Играем по 4 часа на ден в продължение на 5 дни.

„В първия ден от Играта ентусиазмът, с който дойдох, малко се поохлади – сложни понятия, абривиатури на международни организации, титли, процедури, имена, кризи, бежанци, глобално затопляне. Помислих си, защо трябва да е толкова сложно, та това са само деца! И после … магията се случи! Непознатите до вчера децата работеха като един организъм! Спазваха правилата с лекота, използваха термините, мислеха и действаха заедно, помагаха си. Успяха да спасят света! Да не подценяваме децата, това е моята поука! Те могат всичко с нужната мотивация и подкрепа, включително и да спасят света!“

– Христина Атанасова, учителка, наблюдавала играта

„ИГРА ЗА СВЕТОВЕН МИР“

Официална презентация

Меню