Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се почисти океанът от пластмаса?

Клас: 7

Ключови понятия:

устойчиво развитие, екология, киселини, основи, знаци за опасни свойства на веществата

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Автори отбор „Начинаещи” – Антоанета Мишева и Ася Христова

Дългоочакваното излитане на “Приятели от третата планета” наближаваше. Членовете на екипажа грижливо проверяваха багажа, защото след заминаването им не се очакваха повече полети от Земята. Там оставаха само роботизирани системи, които да изпращат информация за състоянието на околната среда. 

Само 40 години по-рано никой нямаше да повярва, че този миг ще настъпи толкова бързо. На планетата Земя не бяха останали хора. Океанът бе погълнал голяма част от сушата, природни бедствия бяха заличили градове и държави, а малкото, родени от майка, бяха вложили всички средства, за да заминат на устройвания от десетилетия изкуствен спътник, наречен “Побратим”.

Спътникът и системите за наблюдение на Земята бяха създадени благодарение на най-новите технологии. Всички средства бяха вложени солидарно в спасяването на човешкия вид. Оставаше надеждата, че някой ден завръщането ще бъде възможно, а решението за това ще зависи от постъпващата от Земята информация. Строители, учени и програмисти бяха изградили надеждна, саморегулираща се система за наблюдение. 

Един въпрос оставаше неразрешен:

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще се почисти океанът от пластмаса? А можем ли да ускорим този процес, ако сме тук?

Автентично оценяване и продукт

Конференция за представяне на анализи и технологии за почистване на Земята от пластмаса. Екипите трябва да презентират съпоставки между естествения разпад на произведените от различни пластмаси продукти и възможните технологии за ускоряване на този процес. Представят и анализ за необходимите технологии, ресурси и време.

Особености при дистанционно провеждане

Въпросът може да се разработи изцяло в електронна среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню