Мисия

Мисията на Фондация „Темпо“ е да вдъхновява, насърчава и развива разбиране, осъзнатост и иновации в българското образование. Ние обучаваме в холистичен модел за консултиране на училища, който пряко да води до подобряване на учебния процес, средата, културата и управлението  като предлагаме решения в рамките на съществуващото законодателство и материални ограничения, които да скъсят пътя от нуждите на учениците до познанието. Моделът разширява възможностите не само на учениците, но и на учителите.

Как променяме

Ние вярваме, че образованието в България може да бъде на най-високо световно ниво. Работим за свободно, достъпно за всички образование, според нуждите на децата, учителите и родителите, което отчита особеностите на учене, новостите в образователните методи и модели и възможностите на новите технологии.

Създаваме обогатяващи отношения между учители, деца и родители с цел пълноценно и хармонично развитие на всички нива.

Визия

Да вдъхновяваме, насърчаваме и развиваме разбиране, осъзнатост и иновации в българското образование. Общество, което цени ученето във всяка форма и на всяка възраст и в което образованието дава свобода на избор. Общество, в което всеки има силата да решава воден не от страх, а от любов.

Ценности

Свобода и отговорност

Свободни сме в избора си и носим отговорност за последствията.

Автентичност

Верни сме на себе си в действията и решенията си. Открити сме пред себе си и един друг.

Уважение

Ценим различното мнение и предизвикателството. Осъзнато и открито поставяме личните си граници.

Убеденост във възможностите

Вярваме, че всичко е възможно. Разкриваме потенциала в себе си, хората и организациите, с които работим.

Смелост и проактивност

Търсим интересни предизвикателства. Правим първата стъпка, вместо да чакаме. Смело изказваме и отстояваме мнението си. Когато кажем „не“ на нещо, предлагаме алтернатива.

Постоянно развитие

Гъвкави сме и целенасочено интегрираме опита си. Ценим процеса на промяна. Учим се, споделяме знания, изследваме, както индивидуално, така и в екип. Намираме нови възможности.

Темпо в образованието

Фондация „Темпо” започна поредица от срещи „Темпо в Образованието“ с цел обсъждане на различни методологии, техники и стратегии, свързани с формалното и неформално образование и обучение. Първата среща беше проведена в края на 2015 г. Оттогава досега сме обсъждали различни теми като сугестопедията, системното мислене, както и лекциите от конференцията Education: Next Generation. Поредицата от срещи „Темпо в Образованието“ е отворена за всички, които се интересуват от образование и имат желание то да става по-ефективно, вдъхновяващо и иновативно.

Фондация „Темпо” с ЕИК 176810285 е ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано в България, ЕС. Работим за подобряване на образованието и само в полза на обществото.

Моля, имайте предвид, че всички продукти и/или имена на организации/компании, използвани и споменати на този уебсайт, са търговски марки ™ или ® на съответните им притежатели. Фондацията не е свързана с тях по никакъв начин, нито е направила или получила одобрения за/от тях. Цялата информация на този уебсайт се предоставя от фондацията в полза на обществото. Ние правим всички необходими изследвания, преди да публикуваме. Въпреки това, фондацията не може да гарантира резултати.

Меню