Мисията на Фондация „Темпо“ е да вдъхновява, насърчава и развива разбиране, осъзнатост и иновации в българското образование. Ние обучаваме в холистичен модел за консултиране на училища, който пряко да води до подобряване на учебния процес, средата, културата и управлението  като предлагаме решения в рамките на съществуващото законодателство и материални ограничения, които да скъсят пътя от нуждите на учениците до познанието. Моделът разширява възможностите не само на учениците, но и на учителите.

Въпросите са новите отговори

От началото на 2021 г.  работим по развитието и приложението на нова методика за учене на STEM предмети. В основата на методиката стоят въпросите и способността да се задават целенасочено, да се изследват възможните отговори с цел стимулиране на критичното мислене, работата в екип и още.

Ценности

Свобода и отговорност

Свободни сме в избора си и носим отговорност за последствията.

Автентичност

Верни сме на себе си в действията и решенията си. Открити сме пред себе си и един друг.

Уважение

Ценим различното мнение и предизвикателството. Осъзнато и открито поставяме личните си граници.

Убеденост във възможностите

Вярваме, че всичко е възможно. Разкриваме потенциала в себе си, хората и организациите, с които работим.

Смелост и проактивност

Търсим интересни предизвикателства. Правим първата стъпка, вместо да чакаме. Смело изказваме и отстояваме мнението си. Когато кажем „не“ на нещо, предлагаме алтернатива.

Постоянно развитие

Гъвкави сме и целенасочено интегрираме опита си. Ценим процеса на промяна. Учим се, споделяме знания, изследваме, както индивидуално, така и в екип. Намираме нови възможности.

Учредители

Екипът ни от образователни експерти и иноватори работи усилено, за да подкрепи и развие българското образование. В основата на всичко, което правим, е нашият ангажимент да съдействаме на училища и учители да получават най-актуалните знания и подкрепа, необходими, за да станат ефективни, приобщаващи практикуващи.

Водени от нашия стремеж за позитивна промяна в образованието, ние изучаваме теорията и прилагаме на практика както традиционни, така и иновативни методологии за ускоряване на ученето на всеки ученик чрез нови технологии и методи на подготовка, независимо от ограниченията на средата и ресурсите. Така имаме възможността да предлагаме решения в рамките на съществуващото законодателство, които да скъсят пътя от нуждите до познанието.

Доброволци

Партньори

Проекти

Бъди умен, мисли кръгово

Новини

Контакти

    С изпращането на съобщение към нас вие се съгласявате с нашите Политики за поверителност.

    Меню