Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще изчезнат кокошките?

Клас: 7

Ключови понятия:

организъм, екология, еволюция, адаптация на организмите, биоразнообразие,

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Дългоочакваното излитане на “Приятели от третата планета” наближаваше. Членовете на екипажа грижливо проверяваха багажа, защото след заминаването им не се очакваха повече полети от Земята. Там оставаха само роботизирани системи, които щяха да изпращат информация за състоянието на околната среда. 

Само 40 години по-рано никой нямаше да повярва, че този миг ще настъпи толкова бързо. На планетата Земя не бяха останали хора. Океанът бе погълнал голяма част от сушата, природни бедствия бяха заличили градове и държави, а малкото, родени от майка, бяха вложили всички средства, за да заминат на устройвания от десетилетия изкуствен спътник, наречен “Побратим”.

Спътникът и системите за наблюдение на Земята бяха създадени благодарение на най-новите технологии. Всички средства бяха вложени солидарно в спасяването на човешкия вид. Оставаше надеждата, че някой ден завръщането ще бъде възможно, а решението за това щеше да зависи от постъпващата от Земята информация. Строители, учени и програмисти бяха изградили най-надеждна, саморегулираща се система за наблюдение. 

Един въпрос оставаше неразрешен:

Ако всички хора изведнъж изчезнат от лицето на Земята, след колко време ще изчезнат кокошките?

Автентично оценяване и продукт

Конференция за перспективите за живота на кокошките без хора. Отделните екипи представят отделни перспективи към въпроса.

Особености при дистанционно провеждане

Проектът може да се осъществи изцяло в електронна среда.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню