Бъди умен, мисли кръгово

Бъди умен, мисли кръгово“ е проект, в който Темпо си партнира с Българска фондация биоразнообразие и Пукльовците, за да предложи на учителите и учениците изследователски поглед към актуалните екологични теми. За целта се прилагат съвременни образователни подходи, които да бъдат интегрирани чрез игри и различни интерактивни форми в учебната програма, като по интересен и завладяващ начин да ангажират вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, адаптацията и справянето с климатичните промени.

Стъпвайки на вече изградени партньорства в цялата страна, в „Бъди умен, мисли кръгово“ се включват училища от цялата страна – София, Стара Загора, Варна, Пловдив, Перник, Плевен, Силистра, Ямбол, Враца, Смолян, Благоевград, но и от много други по-малки населени места и необлагодетелствани райони.

Позовавайки се на опита на организации, занимаващи се с неформално и формално образование и опазване на околната среда, и ангажирайки възможностите на съвременните технологии, проектът канализира опит и усилия, за да помогне на подрастващите да  по достъпен и вълнуващ начин иначе сложните теми за управлението на природните ресурси, рециклирането, кръговата икономика и климатичните промени.

По проекта са планирани множество инициативи като ще бъдат разработени и осъществени:

  • Образователна платформа с налични въпроси, отговори и тестове, направени под формата на забавна игра.
  • Свободен за ползване наръчник, който да съдържа практически образователни програми и насоки за провеждане на иновативни занятия, като в него ще бъде проучен и обобщен опитът на норвежки училища – лидер в световните класации по образование, който да спомогне за тяхното реализиране у нас.
  • Обучения с учители, които да улеснят прилагането на наръчника.
  • Пилотно тестване и реализация на част от предложените образователни методики.
  • Създаване на игровизирани уроци свободно достъпни онлайн на сайта на Пукльовците, които да популяризират темите на проекта чрез виртуални образователни турнири в България и чужбина
  • Кампании, които да ангажират голям брой ученици, учители и родители.

Проектът „Бъди умен, мисли кръгово“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 98 527 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Be Smart, Think Circular“ е да приложи иновативни съвременни образователни подходи, интегрирани чрез игри и различни интерактивни форми в учебната програма и така да ангажира вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда, кръговата икономика, адаптацията и справянето с климатичните промени.

Меню