Защо вибрациите произвеждат звук?

Клас: 7

Ключови понятия:

Период, честота, амплитуда на трептене, херц, скорост на звука, децибел, тембър

Видове музикални инструменти (струнни, духови, ударни) 

Гласни и съгласни звукове, звучни и беззвучни съгласни звукове, озвучаване, обеззвучаване (на съгласни звукове), редукция (на гласни звукове)

Звуковете θ и ð в английския език

Звук, звукозапис

Гръклян, гласни струни, гласообразуване

Приложение в учебните програми по:

История и предизвикателство

Участие в игра ‘Разпознай този звук’, където учениците трябва да разпознаят кой е източник на звук и да обяснят начина на неговото възникване. Учениците предварително са направили записи на звуци от различни източници (въжета, ластици, чаши (чрез лек удар с нокът или продухване), музикални инструменти и др.). Всеки ученик (или група) записва поне 5 звука от различни видове източници (напр. музикален инструмент, предмет, човешки глас). По време на играта ученик (от група) възпроизвежда звукозаписа си. Друг ученик има за задача да разпознае кой е източникът на звука, или поне от какъв вид е (напр. вид музикален инструмент). След това трябва да опише по какъв начин е създадено трептенето.

Победител е ученикът (или групата), който разпознае най-много звуци и опише най-точно начина им на образуване.

Автентично оценяване и продукт

Игра ‘Разпознай този звук’; записи на звукове от поне пет различни източника.

Идеи и ресурси

Особености при дистанционно провеждане

Провеждането на проекта в електронна среда предполага учениците да възпроизведат записите електронно.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню