Защо и как измерваме?

Клас: 5

Ключови понятия: дроби, обикновени и десетични дроби, процент, числов израз, температура, обем, маса


Времетраене:  2 седмици

Знания, умения и отношения от учебните програми по:

История и предизвикателство

Хората са развивали способностите си да измерват с хилядолетия. В зората на човечеството идеята, че разделяме ден от нощ, и разликите между сезоните са били достатъчна мярка за времето. Постепенно сме създали часовниците и сме започнали да делим секундата на части.

В днешно време дори не си даваме сметка, че ежеминутно използваме измервания.

Но как сме стигнали дотук? Как са мерили хората преди? Какви устройства за измерване използваме сега? 

Опитайте да премерите маса, обем и температура, както са го правили хората преди 2000 г.

Проверете колко неща могат да се измерят със смарт телефон в днешно време. 

Автентично оценяване и продукт

Първа част: Състезание по отбори – кой може да измери най-много неща най-точно, без да използва вече създадени уреди. 

Втора част: Кой може да измери най-много неща със смарт телефон.

продукт: състезание

Умения за успех

 • критично мислене
 • комуникационни умения
 • умения за сътрудничество
 • умения за учене

Критериална матрица

Защо и как измерваме

Етапи, примерни дейности и ресурси

Въвличане – запознаване с историята и задаване на Големия въпрос, запознаване с формата на автентичното оценяване

Формулиране на хипотеза/Дефиниране на проблем

Дейност

Учениците провеждат дискусия по въпроса: Какво ще стане, ако хората не измерват времето? Как ще хванем влак или самолет, за да се придвижим от точка А до точка Б?

Формиране на екипи:

На случаен принцип учениците се разделят на екипи, които в същия състав планират, експериментират, проучват  и се подготвят за финалното състезание.

Планират изследване – експерименти, наблюдения, проучване на литература, симулации… разпределяне на роли

Дейност проучване:

Създават таблица, в която в продължение на една седмица отбелязват  измервания на:

 •  температурата в дома си;
 •  температурата навън сутрин и на обяд;
 •  времето, за което успяват да напишат домашната си работа.

Дейност експеримент:

Изготвят алгоритъм за измерване на маса и обем на количество течност (подготовка за състезанието)

Съгласуват плана си с учителя и определят ключовите моменти в изследването

Дейност:

 • Brainstorming – изготвяне на мисловни карти на тема измерване (всичко, което асоциират с времето, и какво би се случило, ако измерването му спре; други показатели за измерване).

Дейност дискусия:

Устни отговори на въпроси (ученически твърдения):

 • Мога ли да живея в свят без измерване?
 • Какво ще стане, ако то спре? До какво ще доведе това? 
 • Фокус: възможност учениците да посочат три въпроса от същата тематика, които ги вълнуват в тяхното ежедневие, и как се е измервало в миналото без уреди

Провеждат изследването/интервюиране на потенциални ползватели

Дейност:

Прилагат алгоритъм за измерване на маса и обем на количество течност и на газ 

Дейност:

Създават графично оформление на получените резултати

Структуриране, обобщаване и анализ на резултатите

Дейност

Представяне в графичен вид и оценка на получените резултати от измервания у дома

Дейност 

Оформяне чрез математични изчисления на получения резултат в група (като процент за всеки един участник от цялата група)

Заключение – дали хипотезата се потвърждава или се отхвърля 

Автентично оценяване

Рефлексия на процеса

Идеи и ресурси

Колко е дълга секундата?

Какво друго може да измерваме –

Измерване на навици. Защо, какво и как измерваме. #142

Необходими материали и оборудване

ръчен часовник, пясъчен часовник, компас, термометър, мензура(мерителен цилиндър) за измерване на обем, балони, телефони

Особености при дистанционно и хибридно провеждане

Работата по групи ще се случва в дистанционна среда. Индивидуалните задачи се изпълняват у дома, представянето и обобщението на резултатите може да се случи в обща онлайн среща.  Финалното състезанието също може да се организира онлайн.

*Проектът „Въпросите са новите отговори“ е част от дейностите на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години: Онлайн учене“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация „Темпо“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.

Меню